TJÄNSTER FÖR EGEN ULLSPINNING

Kunden levererar råull till vårt spinneri Hiirola, där ullen sorteras. Av spinnbar ull kan man låta spinna ut egna produkter eller sälja en del till spinneriet enligt gällande inköpspris. För att låta spinna ett parti egen ull måste det finnas minst 20 kilo spinnbar ull. Ullen tvättas alltid i Hiirola.

Av ett parti på 20 kg kan endast tillverkas ett enda och enfärgat produktunderlag, underlaget kan delas upp i 1-, 2-, 3- eller 4-trådar.

På grund av viktförlusten som huvudsakligen sker vid tvätt och produktion av ull fås i genomsnitt cirka 650 gram färdig produkt av ett kilo råull.

 

 

 

Kundens ull kan göras till:

  • 140 tex, 2- eller3- trådigt garn
  • 180 tex, 2- eller3- trådigt garn
  • 320 tex, 2- eller3- trådigt garn
  • Ospunnet garn 285 tex, 2-, 4-, 6-trådig
  • Ospunnet garn på rundlar
  • Tovull

 

Garnpriset bestäms enligt råullskilo Pris €/ kg           (inkl. moms 24 %))

PRODUKTER PRIS €/ kg  ( inkl. moms 24 %))
PARTISTORLEK
20-40 kg ÖVER 40 kg
Kardgarn, naturfärger 36.00 33.70
Kardgarn 180x3 tex och 140x3 tex, finns även i nylonförstärkt
Mattgarn och ospunnet garn 32.00 30.00
Ospunnet garn på rundel, kardat förgarn 26.50 24.50
Tovull, kardat garn 23.00 21.00
SPECIALPARTIER: råvarans minimum 5 kg + tillsats av ull 5 kg
Kardgarn

 Hundhår, alpacka, angora

38.60

 

TILLÄGGSTJÄNSTER: PRIS €/ kg   ( inkl. moms 24%)
Tvätt av garn   4.00
Malskydd för garn (inkl. tvätt)   6.00
Rullning av garn till kon   6.00
Tillsats av ull (för blandningar av hundhår eller ofullständiga partier)   7.50
Avgift för avfallshantering: för ull från insamlingen som inte duger till spinning   0.30
Utbytesprodukterna levereras otvättade och utan etiketter.

Leveranskostnader ingår inte i priset.

Anvisningar för leverans:

Kunden levererar ullen till spinneriet med frakt betald och ända fram. Vi hämtar inte paket från närmaste uthämtningsställe eller från paketautomater.

Avsändarens namn ska stå på varje paket. Dessutom ska följande uppgifter ingå:

  • Avsändarens namn, adress och telefonnummer
  • Specifikation av vilka produkter man vill låta produceras
  • Om en del säljs till spinneriet, kontonummer i IBAN-format samt eventuellt FO-nummer.

 

Fyll i och skriv ut en täckande notering för ullsändning