Nätbanksbetalning via Paytrail:

Snabbt och pålitligt! Du har alla finländska bankers betalknappar till ditt förfogande, dvs. du kan betala med betalknappar för Nordea, Andelsbanken, Sparbanken, POP-banken, Danske Bank, Handelsbanken, S-banken, Ålandsbanken och LokalTapiola banken.

Kom alltid ihåg att återvända till webbutikens webbplats efter att du betalat för din nätbank, så att beställningen registreras korrekt i webbutiken!

OP Lasku

OP Lasku (OP Faktura) är ett flexibelt och säkert sätt att betala inköp. Du får 45 dagars räntefri betalningstid och möjlighet till betalning i rater. När fakturan betalas läggs en kontoskötselavgift på 2,95 € till fakturans slutsumma. Om du betalar en minimirat för en faktura överförs den automatiskt till ratbetalning. Om du betalar i rater är årsräntan 19,95 %.

Användningen av OP Lasku förutsätter att du är över 20 år, har betalningsförmåga samt har webbtjänstkoder till en finländsk bank. Läs mer om OP Lasku

Företagsfaktura

Företagsfakturan är avsedd endast för företag, skolor, kommuner, föreningar eller andra aktörer som har ett giltigt FO-nummer. Fakturan skickas antingen i pappersformat i samband med beställningen eller om faktureringsadressen är en annan än leveransadressen skickas den till den angivna faktureringsadressen. Nätfakturering är också möjlig. Betalningstiden för fakturan är 14 dygn.

Företagsfakturan är inte avsedd för privatpersoner, så om en privatperson har valt en företagsfaktura som betalningssätt skickar vi fakturan som förskottsfaktura till den angivna e-postadressen. När förskottsfakturan är betald levererar vi därefter produkterna till kunden.