SUOMALAISEN LAMPAANVILLAN
KEHRÄYSTÄ YLI 70 VUOTTA

Pirtin Kehräämö Oy:n perusti Lampaan- ja Vuohenhoitoyhdistys ry 30.12.1948. Toiminta käynnistettiin heti seuraavan vuoden alussa yhdistyksen omistaman maatilan vanhassa kivinavetassa Mikkelin Maalaiskunnan Hiirolan kylässä, jossa toiminta tapahtuu edelleen.

Alun toiminta-ajatus kiteytyi muotoon vuokrakehräys, josta muotoutui mainoslause ”VILLAT MEILLE – LANGAT TEILLE”.

Yhtiötä perustettaessa sodan jälkeisessä Suomessa lammastaloudella oli merkittävä osuus maaseudun elinvoimassa. Tämän seurauksena kehräämöjen määrä nousi yli sataan kehräämöön ja karstaamoon. Yhteiskunnan kehityksen seurauksena lampaiden määrä laski ja samalla myös kehräämöjen määrä väheni nopeassa tahdissa. Mutta Pirtin Kehräämöllä töitä riitti tasaisesti.

VAHVAA KEHITTÄMISTÄ
JA UUDISTAMISTA HIIROLASSA

2000-luvulle siirryttäessä lammastalous on kokenut uuden nousun ja lammastilojen määrä on lisääntynyt. Kasvaneet villamäärät, lampaanvillan lisääntynyt arvostus aitona ja pehmeänä luonnontuotteena ja erityisesti suomalaisesta lampaanvillasta valmistettujen lankojen ja muiden tuotteiden vahvistunut kysyntä nostivat esiin Pirtin Kehräämölle tarpeen kehittää yrityksen toimintaa ja tuotantoa.

Kehitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti kuluttajien ekologisten arvojen vahvistuminen, käsityöharrastuksen vahva kasvu ja arvostus sekä kasvavan verkkokaupan tuomat haasteet.

Vuosien 2018–2021 kehityshankkeella Pirtin Kehräämö Oy vahvisti tuotantokapasiteettiaan, panosti tuotteiden laadun parantamiseen sekä uusiutuvan energian käyttöön kiinteistöjen ja villan pesuveden lämmityksessä sekä valaistuksessa. Tuotantomme on hiilineutraalia ja näin yhtiö on mukana ilmastomuutoksen torjunnassa. Näillä panostuksilla saimme yhtiön kasvuun ja pystyimme osittain vastaamaan kuluttajien kasvaneeseen kysyntään. Parhaillaan on käynnissä tietojärjestelmän uudistus, jolla koko toiminta alkaen villan ostosta, käsittelystä, myynnistä ja kaikesta muustakin toiminnasta käsitellään tietoverkossa. Samalla myös uudistamme verkkokaupan vastaamaan ajan vaatimuksia. 

JÄMSÄN TOIMIPISTE

Kysynnän jatkuva kasvu ja myös puheet lampaanvillan hävittämisestä antoivat perusteet lisäkapasiteetin hankintaan. Katseet olivat jo vuoden ajan olleet kohdistuneet Jämsän Huopatehtaaseen, jonka omistaja Pertti Alho oli jo pitkään ollut lopettamassa tuotantoa. Vuoden keskustelujen jälkeen Pirtin Kehräämö Oy:n hallitus teki päätöksen ostaa yhtiön koneet ja kiinteistön. Vuoden 2021 alusta toiminta Jämsässä tapahtuu Pirtin Kehräämö Oy:n sivutoimipisteenä. Henkilöstön rekrytoinnin ja koulutuksen jälkeen toiminta on täydessä vauhdissa. Koneet ja kiinteistö vaativat kehittämistä ja korjausta. Käytössä on yksi tuotantolinja ja toinen saadaan toimintakuntoon syksyyn mennessä. Jämsässä luovutaan myös öljyn käytöstä ja siirrytään uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön.

VILLANKA BRÄNDI

Tärkeänä osana kehitystyötä haluamme nostaa suomalaisen lampaanvillan ja erityisesti Pirtin Kehräämön omien tuotteiden arvostusta ja näkyvyyttä. Brändityöllä luomme arvostukselle perustan. Pirtin Kehräämön valmistamat langat ja muut tuotteet myydään Villanka- tuotemerkillä. Osansa brändissämme ovat Avainlippu- alkuperäismerkki ja Finnwool-tuotemerkki. 

VILLAN HANKINNAN KEHITTÄMINEN

Pirtin Kehräämö Oy on ostanut villat lampureilta Hiirolaan toimitettuina. Villan kasvava tarve vaatii hankinnan uudistamista. Yhtiö on käynnistänyt villan hankinnan ja keräämisen uudistuksen. Tavoitteena on panostaa sopimustuottajaverkostoon ja uusien 3-4 villan vastaanottopisteen avaamiseen Hiirolan lisäksi Jämsään ja keskeisille tuotantoalueille. Jämsän toimipiste avataan syksyn kerintäkauteen mennessä.

Tärkeänä osana hanketta on laatujärjestelmän kehittäminen laadukkaan villan tuottamiseksi, sekä lampurien kouluttaminen yhteistyössä ProAgrian kanssa.

Pirtin kehräämö panostaa suomalaiseen lampaanvillaan erityisesti suomenlampaan ja kainuunharmaksen villaan. Ostamme myös risteytys- ja liharotuisten lampaiden villaa, esimerkiksi texel -villoja.

Jämsän toimipisteessä kehräämme myös ulkomailta ostettua villaa asiakaskohtaisten tilausten tarpeisiin.

PIRTIN KEHRÄÄMÖ OY TÄNÄÄN

Toteutettujen kehitystoimenpiteiden jälkeen henkilöstön määrä on 19 henkilöä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 696.000 euroa, jalostimme n. 30.000 kiloa villaa erilaisiksi tuotteiksi lampureille, omaan myyntiin ja muille asiakkaillemme.

Uuden yksikkömme myötä tavoitteenamme on kaksinkertaistaa villan käyttö vuonna 2021, 60.000 kiloon.

PIRTIN KEHRÄÄMÖN JOHTO

Hallitus:
Olli Nepponen puheenjohtajana
Lauri Leinonen
Risto Rouhiainen
Katja Syrjälä
Kirsi Vertainen

Toimitusjohtaja Päivi Hämäläinen