LAMPUREILLE

Pirtin kehräämölle on tärkeää,  että samalla kuin tuotetaan korkeatasoisia kotimaisia lankoja, suomalainen maaseutu pysyy vahvana ja elinvoimaisena.

Näin ollen lampuriyhteistyö on aina ollut ja tulee olemaan keskeisessä roolissa Pirtin kehräämölle. Sen merkitys on korostunut  sekä tilojen suoramyyntitoiminnan kasvun että myös kehräämön panostaessa entistä enemmän myyntilankojensa laatuun. Lampuriyhteistyön merkitys korostuu, kun tavoitellaan entistä parempaa raakavilla-materiaalin laatua. Tämä näkyy ennen kaikkea villan vastaanoton yhteydessä tapahtuvassa villan laatuluokituksessa sekä lajittelussa. 

Pirtin kehräämö tarjoaa lampureille useampaa palvelumuotoa: 

  • Kehräämö ostaa hyvälaatuista villaa omaa tuotantoaan varten suoraan lampureilta
  • Lampuri voi kehruuttaa omista villoista erityyppisiä villalankoja 
  • Lampuri voi halutessaan vaihtaa villat varastotuotteisiin kehruupalvelun hinnalla